Için resim %80 ETO - %20 Karbondioksit itibaren Linde Gaz Market
+ / - Yakýnlaþtýrmak Ýçin Ýmleci Görüntünün Üstünde Gezdirin
Diðer Görünümler

    %80 ETO - %20 Karbondioksit

    Özel gazlar

    Tüm dünyada en yaygın olarak kullanılan sterilizasyon gazıdır. Her türlü tıbbi malzemenin (şırıngalar, ameliyat iplikleri, ameliyat malzemeleri, önlükler, örtüler vb.) steril edilmesinde kullanılır. Ayrıca polimer sanayinde de kullanılır. Dezenfektan olarak da kullanılmaktadır.