GENEL SÖZLEŞME ŞARTLARI VE KOŞULLARI
- Ocak 2015 -
Linde Gaz ANONİM Şirketi (bundan böyle Linde olarak anılacaktır) tarafından üretilen ve müşteri (bundan sonra müşteri olarak anılacaktır) tarafından pazarlanan ilaç kalitesi, ekipman ve hizmetlerinin teknik ve tıbbi gazların satışı ve teslimi için hangi şartlar ve koşullar geçerli olacaktır.taraflar aksi halde sağlayan yazılı bir sözleşme içine girmedikleri sürece, Linde Gaz Anonim Şirketi tarafından üretilen ve müşteriye pazarlanan;
I. Ürün kalitesi

a./ Linde, teslimat sırasında tüm gazların ve tüm gazların saflığının ilgili mevzuata uygun olduğunu garanti eder. Bu, hukuki hükümler ve sözleşmede belirtilen hükümler uyarınca ifade edilebilir. b./ Müşteri gazın spesifikasyondan farklı saflık veya kararlılık parametrelerine sahip olmasını istiyorsa, Müşteri LİNDE ' ye yazılı olarak bildirecektir. Linde müşteri ile müzakere sonrasında belirtilen şartlara göre tedarik sağlayacaktır. Özel kalite sağlanması nedeniyle oluşan tüm ekstra maliyetler müşteri tarafından karşılanacaktır. c./ Linde, belirli gazın Müşteri tarafından amaçlanan kullanım ve istenilen sonucun elde edilmesi için uygun olduğu konusunda garanti vermez ve sorumlu tutulamaz.

II. Performans ve teslimat yeri.

(1) a./ Linde, müşterinin emrine tabi gaz tedarik edecektir. b./ Teslimin yapılması, kira sözleşmesinin sona ermesi, kiralanan ekipmanın kiraya verilmesi ve buradaki şart ve şartların kabul edilmesi, LİNDE konsinye notu veya nakit faturasıyla tasdik edilir. c./LiNDE adına herhangi bir zamanda herhangi bir teslimat hatası veya hatalı performans, Müşteri'ye sözleşmeyi feshetme hakkı vermez. d./ Müşterinin ilgi alanından kaynaklanan bir nedenden dolayı, tam teslimat yapılamaz ise, Linde, başarılı performans elde edene kadar tahakkuk eden depolama maliyetleri de dahil olmak üzere, teslimattaki herhangi bir iptal teşebbüsünün masraflarını fatura etme hakkına sahiptir. Eğer müşteri varış tarihinden itibaren 30 dakika içinde tank aracına erişim sağlayamazsa, Linde, herhangi bir bekleme süresi için mevcut fiyat listesinde tutarını tahsil etme ya da teslimatı iptal etme ve Müşteri üzerinde mutabık kalınan yeni bir tarihte teslim etme girişiminde bulunma hakkına sahip olacaktır. Bekleme süresi miktarı tarafların imzaladığı sözleşme temelinde belirlenir. e./ Müşterinin önceden yazılı talebi üzerine, Linde teslim edilen gazın kalite belgelerini veya makul bir süre içinde herhangi bir analitik sonucu temin edebilir. Mevcut fiyat listesine veya ayrı anlaşmaya göre ilgili ücretler müşteri tarafından karşılanacaktır. f./ Linde, gazların depolanması, ilgili ekipmanların işletilmesi veya gaz kullanımının güvensiz olması durumunda gaz dağıtımını askıya alabilir. h./ Ekstra müşteri talebi nedeniyle, Linde konteynırlarının ve ekipmanlarının çalıştırılması ve kullanımı ile ilgili olarak daha fazla maliyet tahakkuk ediyorsa, bu maliyetler Müşteri tarafından karşılanır. g./ Linde'nin satış noktalarına iade edilen tüpler boş olarak değerlendirilecektir.

III. Herhangi bir ekipman ve Linde'ye ait diğer varlıklarla ilgili kurallar.

(1) a./ ./ Müşteri, Linde 'nin yazılı izni olmadan, Linde'ye ait küçük konteynerleri veya konteynerleri dolduramaz veya doldurulamaz ve Linde'in kullandığı depolama, taşıma ve gaz kullanım biçimlerinden farklı bir şekilde kullanamaz. b./ Linde, tüplerin ve ekipmanların, yürürlükte olan kanunlarda belirtilen her türlü ve her türlü gereksinime uygun olduğunu garanti eder. Ancak, Linde, bu tür konteynerlerin ve teçhizatın Müşteri tarafından planlanan kullanıma ve müşterinin istediği sonuçlara ulaşılmasına uygun olduğunu garanti etmez. c./ Linde, ekipman üzerinde gerekli kontrolleri ve testlerini kendi sahipliğinde yapar ve bunları Türkiye ve Uluslararası şirket kuralları ve yönetmeliklerine uygun olarak korur. Bu amaçla, gaz arzını kesmek gerekli ise, böyle bir kesinti bir şekilde ve bir anda Müşteri üzerinde anlaşmaya varılır. Müşteri, bu tür görevlerin yerine getirilmesinde haksız bir gecikmeye neden olursa veya uygun zamanda performansa engel olursa, Linde ilgili masrafları tahsil etme hakkına sahiptir. d./ Linde, fikri mülkiyet hakları, yazar kişisi ve mülkiyet hakları ile ilgili telif hakları saklı tutar.

IV. Müşterinin yükümlülükleri ve sorumlulukları

Müşteri; a./ Linde, gaz arzıyla ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve Linde haklarının kullanılması için Müşteri sitelerine yeterli, güvenli ve ücretsiz erişim sağlar. Müşteri, ekipmanlara erişmeyi veya erişimi engellemeyi zorlaştıran tüm faktörleri ve koşulları zamanında ortadan kaldıracaktır. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi nedeniyle oluşan tüm maliyetler Müşteri tarafından karşılanır ve müşteri ilgili hasarlardan sorumlu tutulur. Ekipman sadece belirli dönemlerde erişilebilir ise, bu süreler sırayla belirtilecektir. Farklı bir dönemde herhangi bir teslimat tarafların anlaşmaya tabidir. b./ LİNDE ya da LİNDE taşeronuna ait her türlü varlığın korunması ve müşteri yerinde muhafaza edilmesi amacıyla, konteynerlerin ve/veya ekipmanların işletilmesi, bakımı, taşınması veya taşınması amacıyla sorumlu tutulamaz. c./ Linde önceden kararlaştırılan şekilde LİNDE'NİN sahipliğinde herhangi bir konteyner ve ekipmanın tam riski sağlayan mülk ve sorumluluk sigortası yaptırır. Sigorta sözleşmesi ile ilgili olarak, müşteri herhangi bir üçüncü kişiye sözleşme kaynaklanan herhangi bir hak atamak hakkına sahip değildir. d./ Müşteri'nin sorumlu tutulacağı her türlü faaliyet veya materyalin hem etkili hukuk ve hem de LİNDE profesyonel yönetmeliklerine uygun olduğundan emin olun. e./ Linde tarafından müşteriye teslim edilen tüm ürünlerin, konteynerlerin veya teçhizatın veya müşterinin sitesinde herhangi bir işin yerine getirilmesi için gerekli tüm yasal yükümlülüklerini yerine getirmek. f./ Sıvı teslimattan en az 48 saat önce, eğer sıvı gaz tüketiminde önemli bir değişiklik olması muhtemel ise Linde'nin modifiye edilen miktardaki gazın teslimatı için hazır olması için Linde'ye bildiriniz. Küçük ambalajlarda teslimat durumunda, müşteri siparişi teslimat gününden önceki gün 16: 00'da ilgili birime yazılı ya da sözlü olarak belirtmelidir. g./ Yıllık kiracının envanterini doğru bir şekilde LİNDE'A gönderip 15 gün içinde linde'a iade edin. Müşteri bunu başaramazsa, müşterinin, Müşteri'nin elinde bulundurduğu her türlü ekipmanın tanımlanması, mülkiyeti ve kullanım başlığı ile ilgili olarak, Linde kayıtlarında olduğu gibi yıllık kiralayanın stoklarını kabul ettiği ve gelecekte itiraz etmeyeceği kabul edilecektir. h./ Temiz bir durumda ve hemen kullanıma uygun bir durumda tüm ve her türlü Linde konteynerlerini, küçük konteynerleri ve ekipmanı muhafaza edin ve geri götürün. Bu Yönetmeliğe uyulmaması durumunda, müşteri herhangi bir nedenle yeni kap, küçük kap veya ekipman satın alma masrafları karşı tazminat ödeyecek, özellikle kayıp ya da onarılamaz zarar görmüş, ya da herhangi bir konteyner temizleme maliyetleri, herhangi bir konteyner, küçük kap veya ekipman iade edemezsiniz., küçük kaplar veya ekipman veya herhangi bir hasar veya acil müdahale remedying maliyetleri gibi herhangi bir kullanılmış soğutucu imha maliyetleri de dahil olmak üzere hizmet için uygun hale olanlar için. Müşteri herhangi bir şekilde tesisatçı, güvenlik, yabancılaşma, kira veya herhangi bir konteyner, küçük konteyner veya linde ait ekipman ayrı olarak sunamaz. Müşteri, tüm silindirlerin kendi benzersiz barkodları üzerinde kayıtlı olduğunu kabul eder. i./ Müşteri herhangi bir şekilde tesisatçı, güvenlik, yabancılaşma, kira veya herhangi bir konteyner, küçük konteyner veya linde ait ekipman ayrı olarak sunamaz. Müşteri, tüm silindirlerin kendi benzersiz barkodları üzerinde kayıtlı olduğunu kabul eder. j./ Müşteri, LİNDE kaplarının, küçük konteynırların veya tüplerin benzersiz barkodları da dahil olmak üzere, kimlik işaretlerini geçersiz kılamaz, kaldıramaz veya deforme edemez.Küçük ilaç kalitesi konteynırlarının olması durumunda, müşteri teslim anında bunları aynı dış durumda iade edecektir. k./ LİNDE tarafından sağlanan tüm ve tüm operasyonel talimat ve gerekliliklere uyun ve sadece LİNDE konteynırlarını, küçük konteynırları ve ekipmanı bunlarla uyumlu olarak işletecektir. l./ Tanklara, silindirlere ve ekipmanlarına bağlı olarak sahip olduğu her türlü teçhizatın emniyeti ve uygun şekilde bakımından ve bunlarla ilgili her türlü etkin yasal tüzüğe uygunluğundan sorumlu tutulmalıdır. Bu sorumluluk, müşterinin sahipliğinde teslim edilen her türlü ekipman için de geçerli olacaktır. m./ LİNDE ürünleri ile ilgili herhangi bir sağlık veya güvenlik riskinden, sahipliğine veya kontrolüne aktarılan sorumlu tutulamaz. Bu bağlamda, müşteri, konteynerlerin, küçük konteynerlerin ve teçhizatın işletilmesi, mülkiyeti, depolanması ve taşınması için yasal ve pratik düzenlemelerin ne şekilde uygulanacağını bildiğini beyan eder. Müşteri, LİNDE ile ilgili gerekli tüm bilgileri verdiğini beyan eder. Müşteri, Linde’ye gazları, konteynerler, küçük konteynerler ve ekipmanlarının kullanımı, kullanımı, depolanması ve taşınması ile ilgili personelin uygun eğitim almasını ve gerekli güvenlik bilgilerini edinmesini sağlayacaktır. n./ Müşteri tarafından doğrudan kullanılmayan ve madde muhasebesi kapsamına giren gazların kullanımı ile küçük bir konteynır/konteynır başına madde numarası gösteren herhangi bir kullanım belgesinin saklanmasından sorumlu tutulamaz. Linde tarafından çağrılırsa, müşteri gecikmeksizin bu tür belgeleri LİNDE ' ye teslim edecektir. o./ Linde'den satın alınan ürünlerle ilgili kazaları Linde'ye bildirin. p./ Müşteri herhangi bir şekilde Linde böyle bir durumda bildirirse ve profesyonel destek isterse, LİNDE tarafından başlatılan herhangi bir acil durumun yeniden çağrılmasına müsamaha gösterilmelidir. Linde, Müşteri'ye teslim edilen Ürünlerle ilgili olarak müşteriden kaynaklanan acil durumların yerine getirilmesinde, masrafları Müşteri tarafından karşılanacaktır.

V. Yetkilendirmeler ve riskler.

(1) a./ Satılan her ürün, önceki teslimatlardaki gecikmeler de dahil olmak üzere, Müşteri tarafından tam bedeli ödenene kadar Linde'nin mülkiyetinde kalacaktır. b./ Linde konteynerlerinin ve diğer teçhizatın sahiplik statüsünde, müşteriye aktarılması herhangi bir değişikliğe neden olmaz ve müşteri sadece özel kullanım için yetkilendirilir. c./ Müşteri, LİNDE ya da sözleşmeli ortağı tarafından sitede yer alan malvarlığına herhangi bir ünvana sahip olmayacak ve bu malvarlığına ilişkin herhangi bir ücret ya da tazminata sahip olmayacaktır. d./ Satılan ya da kullanılmak üzere transfer edilen ürünlere ilişkin risk/riske maruz kalma riski müşteriye devredilecektir.

VI. Durdurma ve sona erdirme

a./ Müşteri tüzel kişiliğe sahip bir işletme ise ve buna bağlı olarak nihai çözüm, sargı veya iflas işlemleri, özellikle de iflas nedeniyle mahkeme kararı ile karar verilmesi halinde, müşterinin yasal halefi olmaksızın tasfiye edilmesi veya iflas işlemleri başlatılmasında Linde aşağıdaki haklara sahip olacaktır; – bu sözleşmeyi veya herhangi bir kısmını derhal feshetmek veya – iflas halinde müşteri ve/veya alıcı, likidator veya mütevellisi ile ilgili yazılı bir beyan ile sözleşme veya bunların herhangi bir kısmını feshetme sırasında, derhal veya kısmen yükümlülüklerini yerine getirmek. b./ Fesih durumunda, bu sözleşmeden doğan her türlü hak ve yükümlülüğün, müşterinin para ile yerine getirilmesi yükümlülüğü ve herhangi bir varlığın sahibine iade edilmesi yükümlülüğü hariç olmak üzere sona ermesi gerekir. c./ Durdurma veya sonlandırma nedeniyle, herhangi bir konteynır, küçük kaplar veya diğer ekipman depolanan gaz linde döndü. Linde, bu varlıkların yeniden ele geçirilmesi ve taşınması amacıyla müşterinin sitelerine girme hakkına sahiptir. d./ Bölüm (c) durumunda, herhangi bir nakliye masrafları Müşteri tarafından karşılanacaktır. e./ Sözleşme feshi tarihinde, herhangi bir müşteri borçları derhal ödenecektir.

VII. Patent hakları ve telif haklarına ilişkin hükümler. Gizlilik.

a./ LINDE declares and warrants that the performance of the contract concluded with Customer does not violate the patent rights or copyrights of any third person, and that LINDE is authorised to use the patents and authorial works used by it in this scope. b./ Linde ticari markaları, ticari adı ve tasarımları yalnızca Linde tarafından ürün ve hizmetleriyle ilgili olarak uygulandıkları şekilde ve amaç doğrultusunda kullanılmalıdır. c./ Müşteri, herhangi bir patent, ticari marka, telif hakkı, tasarım patent veya mal kullanım ve satış hakkı dışında başka herhangi bir fikri haklara ilişkin herhangi bir hak hakkına sahip değildir. Satış veya kullanım sırasında bu tür hakların ihlal edilmesi, LİNDE'NİN garanti yükümlülüğünün kaybına neden olacaktır. d/. LİNDE tarafından müşteriye sağlanan her türlü bilgi, bilgi veya belge gizli olarak kabul edilir ve Linde yazılı izni olmadan herhangi bir üçüncü kişiye açıklanamaz. Böyle bir izin verilmişse bile, ilgili bilgi, bilgi veya belgeler sadece etkin sözleşme amaçları doğrultusunda kullanılacaktır.

VIII. Genel hükümler

a/ Müşteri, linde ' ye koltuklarında, tesislerinde, posta adresinde ve temsilcilerinde herhangi bir değişikliği gecikmeksizin bildirecektir. Müşteri tarafından Müşteri'ye gönderilen mektupların bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi nedeniyle teslim edilememesi halinde, bu mektuplar, "talep edilmemiş", "Adres bilinmiyor" veya "adres bilinmiyor" ihtarıyla, gerçek kamu kayıtlarında yer alan adres veya adreslerden iade edilir, bu mektuplar, gönderildiği tarihten itibaren beşinci iş günü içinde teslim edilir. b./ Bizim tarafımızdan teslim edilen küçük kapların ve vanaların işletilmesine ilişkin şikayetler, küçük kapların teslim alınmasından itibaren 3 gün içinde, daha sonra hiçbir şikayet kabul edilmeyecektir. Kusurlu küçük konteyner derhal satış noktasına nakledilecek ve belirgin ve dayanıklı bir şekilde ’test edilmek üzere’işaretlenecektir. Arızalı görünen herhangi bir küçük kabı kullanmak yasaktır. Şikayet kabul veya reddi konusunda uzmanlarımız tarafından yapılan testlerin sonucu belirleyici olacaktır. LİNDE tarafından yapılan herhangi bir ürün ile ilgili herhangi bir haklı şikayet durumunda, şikayetten etkilenen ürünün fiyatını, bu tür şikayetin konaklanmasından itibaren 30 gün içinde hesaplarına bildirerek müşterilerimize tazmin edeceğiz. Üçüncü bir taraftan elde edilen gaz ve teçhizat ile ilgili haklı şikayetler durumunda, Şikayetten etkilenen ürünün fiyatını, bu tür şikayetlerin konaklanmasından itibaren 90 gün içinde hesaplarına yansıtarak müşterilerimize tazmin edeceğiz. Başka hiçbir iddia kabul edilmeyecektir ve bizim tarafımızda hasarlara ilişkin herhangi bir sorumluluk hariç tutulmayacaktır. c./ Taraflar, aralarında çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümüne yönelik bir girişimde bulunacaklardır. Bu durumda, taraflar ihtilaflarını, ilgili hukuki işlemleri yapmak için İstanbul (Çağlayan) mahkemelerinde oturan yetkili mahkemenin yargı yetkisine sunacaklardır. d/. Müşteri sahipliğinde herhangi bir değişim küçük konteyner durumunda, etkin uygun ........ standart, yasal tüzük ve yönetmelikler, linde'nin satış noktaları, linde'nin borsa silindir fiyat listesinde, linde'nin mülkiyet veya güvenlik işareti taşıyan (bundan sonra Linde küçük konteyner olarak anılacaktır) küçük konteynerler aynı sayıda sunacak. Bu şekilde küçük konteynerlerin değişimi üzerine, mülkiyet hakları diğer tarafa devredilemez. Küçük kaplar orijinal sahibinin mülkiyetinde kalacak. Alışverişte, taraflar sadece güvenilir hizmet veren müşteri sahipliğinde küçük konteynerlerle birbirimizden yararlanma hakkına sahip olacaklardır. LİNDE üzerinden teslim edilen müşteri sahipliğinde herhangi bir değişim küçük konteynerler, müşteriye teslim edilen küçük konteynerler için kefil teşkil edecek ve bu küçük konteynerler kefil ile ilgili Medeni Kanun hükümlerine tabi olacaktır ve temel bir şekilde. Küçük konteynerlerin değişimi üzerine her iki taraf tarafından imzalanan makbuz, taraflar arasında imzalanan yazılı bir sözleşme teşkil edecektir. Linde, müşteri mülkiyetinde küçük konteynerler kullanma hakkına sahiptir. Müşterinin sahipliğinde küçük konteyner, Müşteri'ye teslim edilirse ancak aynı şekilde iade edilmezse, Linde, Müşteri'ye linde ile ilgili herhangi bir işaret taşımayan küçük bir konteynere teslim eder veya Müşteri'ye, tarafların düzgün ve genellikle 350 Euro net tutarı olarak belirledikleri küçük konteynerin değerine eşdeğer bir tutar öder.

IX. Veri Koruma

a/ Hem Linde hem de müşteri, yasal ilişkileri süresince veri koruma ile ilgili etkin yasal tüzüklerin hükümlerine uyma niyetlerini ifade eder. b./ Linde, müşterinin kişisel verilerini aşağıdaki şekilde kullanacaktır:: - öncelikle mal ve hizmetlerin sağlanması için, ayrıca fatura, hesap yerleşim, iş ve istatistik kayıtları, analiz ve iç raporları yanı sıra araştırma faaliyetleri için hazırlanması için. Bu kişisel bilgilerin, LİNDE'NİN çalışanlarına, acentelerine, taşeronlarına ve gruba ait diğer şirketlere ifşa edilmesini içerebilir. - kredi ayakta kontrol için, borç takibi, suçların önlenmesi (kara para aklama ile özel olarak) ve borç toplama. Bu nedenle, bu tür kişisel bilgiler, soruşturmayı yürüten kuruluşlara, bunların çalışanlarına ve Kaymakamlık avukatlarına ifşa edilebilir. - Linde, müşterinin ilgisini çekebilecek mal ve hizmetler hakkında bilgi vermek için müşterinin kişisel verilerini kullanabilir. c./ Herhangi bir durumda, Linde sadece müşterinin kişisel verilerini kullanabilir ve müşteri sadece etkilenen tarafın onayı ile linde'nin kişisel verilerini (linde'nin kurumsal verilerini) kullanabilir . Bu Şartlar ve koşullar [] yürürlüğe girer ve o tarihten itibaren geçerli olacaktır.