Için resim Asetilen itibaren Linde Gaz Market
+ / - Yakýnlaþtýrmak Ýçin Ýmleci Görüntünün Üstünde Gezdirin
Diðer Görünümler

    Asetilen

    Endüstriyel gazlar

    Endüstriyel ve profesyonel olarak kullanılır. Kullanmadan önce mutlaka risk değerlendirmesi yapın. Kaynak, kesme, ısıtma ve lehim uygulamalarında kullanılır. Elektronik komponent üretiminde kullanılır. Analiz cihazlarının kalibrasyonunda tek başına veya karışım gaz olarak kullanılır. Kimyasal süreçlerde hammadde olarak gazı olarak kullanılır. Metal kaplama uygulamalarında, cam üretim uygulamalarında kullanılır.

    Ekler (  1 - 1 of 1  )