Için resim Metan (%99.5) itibaren Linde Gaz Market
+ / - Yakýnlaþtýrmak Ýçin Ýmleci Görüntünün Üstünde Gezdirin
Diðer Görünümler

    Metan (%99.5)

    Özel gazlar

    Metan, doğalgazın ana bileşeni olup, biyolojik ürünlerin çürütülmesiyle atmosfere katılır. Doğal gaz ile çalışan cihazların yakma testinde, etanol, metil klorit, metin klorit, amonyak ve asetilen üretiminde ve çeşitli elektronik ekipmanlarda kullanılan yüksek kaliteli karbon siyahı elde etmekte kullanılır.