Için resim Yüksek Safıkta Argon itibaren Linde Gaz Market
+ / - Yakınlaştırmak için görüntünün üzerine gelin
Diğer Görüntüler

Yüksek Safıkta Argon

Özel gazlar

Paket Tipi

Modern endüstride Argon; kesme ve kaynak
operasyonlarında, Silikon ve Germanyum kristallerinin oluşumu
sırasında, Titanyum ve Zirkonyum gibi reaktif metallerin üretiminde
koruyucu gaz olarak kullanılmaktadır. Argon ayrıca ampul ve floresan
lambalar ile elektronik tüplerin dolumunda ve ergitilmiş metallerin
dökme işlemlerinde oluşabilecek gözeneklerin giderilerek pürüzsüz
kesit oluşturulması amacıyla da kullanılır.