Için resim Yüksek Saflıkta Hidrojen itibaren Linde Gaz Market
+ / - Yakınlaştırmak için görüntünün üzerine gelin
Diğer Görüntüler

Yüksek Saflıkta Hidrojen

Özel gazlar

Paket Tipi

Hidrojen birincil olarak petrokimya sektöründe
ham petrolün desülfirizasyon ve hidrokraking işlemleriyle rafine
edilerek daha hafif türevlerinin elde edilmesinde kullanılır. Ayrıca,
kimya endüstrisinde büyük miktarlarda üretim işlemlerinde aktif
bileşen olarak tüketilmektedir. Düz cam üretiminde ve metallerin ısıl
işlemlerinde koruyucu ve reaktif atmosfer bileşeni olarak, enerji
santralleri ekipmanlarının soğutulmasında, yenebilir bitkisel yağlarının
katılaştırılması amaçlarıyla ve roket yakıt karışımlarında Hidrojen
kullanım alanı bulmaktadır.