Için resim Yüksek Saflıkta Oksijen itibaren Linde Gaz Market
+ / - Yakınlaştırmak için görüntünün üzerine gelin
Diğer Görüntüler

Yüksek Saflıkta Oksijen

Özel gazlar

Paket Tipi

Oksijen; demir ve çelik üretiminde ergitmenin
hızlandırılması ve enerji optimizasyonunda, diğer birçok endüstri
uygulamasında, oksidasyon işlemlerinde kullanılmaktadır. Demir dışı
metal üretim tesislerinde, döner fırınlarda, kağıt fabrikalarında ve cam
üretiminde fırın veya brülörle kullanımı sayesinde üretim ve verim
artışı yanısıra, çevreyi kirletici yanma yan ürünlerinde önemli azalmalar
sağlanmaktadır.